Piotr Robakowski

Prezes Zarządu. Ekspert ds. kluczowych projektów i rozwiązań biznesowych. Politolog.

Od wielu lat jest specjalistą w zakresie bezpieczeństwa informacji a swoją wiedzę przekazuje współpracując z wieloma przedsiębiorstwami oraz prowadząc zajęcia w uczelniach wyższych. Jest osobą solidną w działaniu i komunikatywną, dzięki czemu prowadzone przez niego szkolenia i zajęcia są ciekawe i jasne w przekazie.

Klienci cenią sobie współpracę z nim, ponieważ posiada wysoką kulturę osobistą oraz cierpliwości w tłumaczeniu zawiłych procesów i przepisów RODO. Piotr jest osobą, która dokładnie wsłuchuje się w potrzeby Klienta, próbuje je zrozumieć oraz znaleźć najkorzystniejsze ich rozwiązanie.
Aktywnie uczestniczy również w tworzeniu koncepcji bezpieczeństwa oraz realizuje i nadzoruje projekty w tym zakresie wyznaczając nowe trendy w dziedzinie bezpieczeństwa

Doświadczenie zawodowe:

 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 • Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa;
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  i Obronności;
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Audytor Wewnętrzny wg ISO 27001;
 • Asystent w Instytucie Politologii, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego;
 • Wykładowca w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunku Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych w Wyższej Szkole Bankowej.

 

Ekspert w obszarach:

 • Bezpieczeństwa informacji;
 • Ochrony danych osobowych;
 • Ochrony antykorupcyjnej;
 • Terroryzmu współczesnego;
 • Zrządzania kryzysowego;
 • Obronności;
 • Edukacji politycznej.

Dariusz Groth

Specjalista ds. Zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, audytor

Elastycznie dostosowujący się do potrzeb uczestników i sytuacji szkoleniowej, inteligentny emocjonalnie, skupiony na swoich uczestnikach, mówiący ich językiem i rozumiejący ich pracę – te słowa idealnie opisują Darka.

Certyfikowany szkoleniowiec oraz wykładowca akademicki. Darek umiejętnie angażuje grupę, jest osobą komunikatywną, charyzmatyczną oraz zdecydowaną.
Z łatwością łączy dobry warsztat trenerski
z praktycznym doświadczeniem uczestników, jak i własnym.

Doświadczenie związane z bezpieczeństwem zdobywał podczas wieloletniej pracy w policji w wydziale kryminalnym oraz dochodzeniowo śledczym.

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Audytor Wewnętrzny wg ISO 27001;
 • Menadżer Cyberbezpieczeństwa wg ISO/IEC 27032:2012.

 Ekspert w obszarach:

 • Bezpieczeństwa informacji;
 • Bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Edukacji dla bezpieczeństwa;
 • Zwalczania przestępczości.

Patrycja Wojciechowska

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji

Swoją wiedzę i praktyczne umiejętności nabyła podczas uczestnictwa w konferencjach i warsztatach z zakresu ochrony danych osobowych, które praktykowała w licznie przeprowadzonych audytach wewnętrznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Zaproszenie do projektu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w Warszawie, dotyczącego badań nad poziomem edukacji cyberbezpieczeństwa na uczelniach wyższych w Polsce, pozwoliło jej na wypracowanie innowacyjnego i sprawnego podejścia do przekazu różnego rodzaju technikami medialnymi wiedzy z niniejszego zakresu, które regularnie wykorzystywane jest w przeprowadzanych szkoleniach oraz kursach.

Aktywna członkini zespołu zajmującego się opracowywaniem procedur z dziedziny ochrony danych osobowych oraz rozwiązywaniem bieżących problemów w zakresie przetwarzania danych, poszerzająca regularnie swoją wiedzę o nowe techniki rozwiązań dotyczących zabezpieczeń teleinformatycznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • Inspektor Ochrony Danych;
 • Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001;
 • Specjalista ds. ochrony danych osobowych;
 • Konsultant/Wdrożeniowiec.

Ekspert w obszarach:

 • Zarządzania systemami informacyjnymi w bezpieczeństwie;
 • Cyberbezpieczeństwo;
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Zarządzanie kryzysowe.

dr hab. Grzegorz Pietrek

ekspert ds. zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Doświadczenie zawodowe zdobył podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych.

Doświadczenie zawodowe:

 • profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

 • nadkomisarz Policji w stanie spoczynku

 • biegły sądowy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • specjalista w zakresie BHP (uprawnienia do prowadzenia szkoleń, certyfikowania, prowadzenia postępowań wypadkowych itd.)

Ekspert w obszarach:

 • zarządzania kryzysowego

 • bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

 • bezpieczeństwa i higieny pracy

 • bezpieczeństwa wewnętrznego

 • zarządzania bezpieczeństwem

zdjęcie do CV

Klaudia Ołownia

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Audytor wewnętrzny

Klaudia to osoba dobrze zorganizowana i w pełni zaangażowana w swoją pracę. Przygodę z bezpieczeństwem informacji rozpoczęła na studiach doktoranckich uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych, seminariach oraz szkoleniach poświęconych tej tematyce.

Jako pierwsza w Polsce brała udział w szkoleniu z Systemu zarządzania ISO 27043 (Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa. Pryncypia i procesy w dochodzeniach związanych z incydentami – Wymagania).  Zna wymagania systemów zarządzania oraz potrafi napisać procedury wynikające z tych systemów. Oprócz pracy zawodowej, w PBIOD pełni funkcję asystenta zarządu ds. marketingu. Czynnie uczestniczy w procesach budowania wizerunku firmy i kreowaniu nowych projektów rozwojowych.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2013;

 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 9001:2015

 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 22301:2012

 • Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania wg ISO 27043:2016

 • Wykładowca akademicki w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich z zakresu zarządzania i organizacji

Ekspert w obszarach:

 • Bezpieczeństwa informacji

 • Systemu zarządzania ciągłością działania

 • Systemu zarządzania jakością

 • Bezpieczeństwa morskiego państwa

Kamila Begger

Kamila Begger

Specjalista ds. zamówień publicznych, magister bezpieczeństwa wewnętrznego

Zorganizowana i przedsiębiorcza, od kilku lat zdobywa doświadczenie w zakresie zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Procesowi zamówień przyglądała się już od 2013 r. pracując w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury Drogowej w jednym z pomorskich powiatów.

Doświadczenie zawodowe:

 • Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych
 • Pracownik biurowy Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
 • Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemów Niejawnych

Ekspert w obszarach:

 • zamówień publicznych;
 • bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • zarządzania kryzysowego;
 • promocji instytucji samorządowych w mediach społecznościowych;
 • prowadzenia i aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej;
 • audytu wewnętrznego wg ISO 9001:2015.

Mariusz Wojtalewicz

Ekspert ds. przeciwdziałania i zwalczania korupcji

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim zagadnienia dotyczące zwalczania korupcji w administracji publicznej oraz obrocie gospodarczym. Umiejętności z tym związane uzyskał pełniąc wieloletnią służbę w Policji, między innymi kierując wyspecjalizowaną komórką zwalczającą tego typu przestępczość.

Doświadczenie zawodowe:

 • Naczelnik Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

 • Wykładowca Stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 • Administrator Systemu KSI, ESOD i SIDAS;

 • Administrator Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Systemów Niejawnych

Ekspert w obszarach:

 • Przeciwdziałanie i zwalczanie korupcji

 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej

 • Odzysku mienia pochodzącego z przestępstwa

 • Bezpieczeństwa Wewnętrznego