Outsourcing funkcji
Pełnomocnika OIN, IK, ZK

W ramach outsourcingu proponujemy Państwu powierzenie ekspertom PBIOD możliwości pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Infrastruktury Krytycznej oraz Zarządzania Kryzysowego.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Wykonanie obowiązków pełnomocnika zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

 

Upoważnienia i poświadczenia bezpieczeństwa dla pracowników ( zastrzeżone, poufne)

Certyfikaty bezpieczeństwa przemysłowego.

Środki bezpieczeństwa fizycznego.

Korespondencja niejawna.

 

Ryczałt: 10 godzin/mc

Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających.

Opracowanie i uaktualnianie PBI.

Nadzór nad dokumentacją niejawną.

 

Cena pakietu od: 900 zł netto/mc

Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Wykonywanie zadań w zakresie ochrony  infrastruktury krytycznej. Nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem planów ochrony infrastruktury krytycznej.

 

Audit systemów ochrony IK.

Negocjacje planów ochrony IK z uprawnionymi podmiotami.

 

Ryczałt: 15 godzin/mc

 

Zakres obowiązków zgodny z ustawą o zarządzaniu kryzysowym ponadto:

Audit, bezpieczeństwa IK

Szkolenia dla pracowników, certyfikaty

Prowadzenie dokumentacji,

Wsparcie merytoryczne dla zarządu

Konsultacje

Cena pakietu od: 1200 zł netto/mc

Pełnomocnik ds. Zarządzania Kryzysowego

Wykonanie zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz realizacja obowiązków podmiotów podlegających ochronie.

Opracowanie i wdrażanie planów zarządzania kryzysowego.  Opracowanie planów ochrony obiektów.  Załączniki antyterrorystyczne.

 

Ryczałt: 20 godzin/mc

 

Zakres obowiązków zgodny z ustawą o zarządzaniu kryzysowym ponadto:

Dokumentacja zgodna z przepisami.

Szkolenia dla pracowników, certyfikaty

Zarządzanie ciągłością działania.

Prowadzenie dokumentacji.

Wsparcie merytoryczne dla zarządu.

 

Cena pakietu od: 1400 zł netto/mc