Outsourcing funkcji IOD

Zadaniem Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest sprawowanie nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych w firmie, oraz stałe monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych. Proponowana przez nas usługa outsourcingu w zakresie IODO stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwu wsparcie wykwalifikowanych specjalistów i praktyków.

 

Korzyści wynikające ze współpracy z PBIOD to:

 

  • optymalizacja kosztów,
  • profesjonalizm w nadzorowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
  • przygotowanie, przeprowadzenie i raportowanie auditów wewnętrznych oraz inspekcji,
  • reprezentowanie firmy przed jednostkami certyfikującymi, inspekcyjnymi oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • nadzorowanie i ocena skuteczności działań korygujących i doskonalących,
  • przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń wewnętrznych dla pracowników firmy – z możliwością wydawania certyfikatów,
  • nasza lojalność i poufność względem Partnera.

Przedstawiamy Państwu trzy pakiety, które dostosujemy w zależności od potrzeb Państwa firmy.

PAKIET Small Business

Dedykowany niewielkim firmom lub przedsiębiorstwom, których główna działalność nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.

 10 godzin/mc

–  Zakres obowiązków IOD zgodny z RODO;
–  Audyt – ocena zgodności z RODO*
–  Wsparcie merytoryczne dla Administratora;
–  Konsultacje.

Od 900 zł netto/mc

PAKIET Business Comfort

przedsiębiorstwom, podmiotom sektora publicznego, placówkom służby zdrowia.
Pakiet umożliwiający pełny outsourcing funkcji IOD.

 10 godzin/mc

–   Zakres obowiązków IOD zgodny z RODO;
–   Audyt – ocena zgodności z RODO;
–   Dostosowanie dokumentacji do wymogów RODO;
–   Szkolenia dla pracowników, zakończone certyfikatem;
–   Prowadzenie dokumentacji, rejestrów;
–   Obsługa incydentów;
–   Współpraca z UODO;
–   Wsparcie merytoryczne dla Administratora;
–   Konsultacje.

Od 1800 zł netto/mc

PAKIET Business VIP

przedsiębiorstwom przetwarzającym dane osobowe na dużą skalę, podmiotom sektora publicznego, placówkom służby zdrowia.
Pakiet z obsługą prawną, pełny outsourcing funkcji IOD.

 40 godzin/mc

–  Zakres obowiązków IOD zgodny z RODO;
–  Audyt – ocena zgodności z RODO;
–  Dokumentacja zgodna z RODO;
–  Szkolenia dla pracowników, zakończone certyfikatem;
–  Udział w modelowaniu procesów biznesowych;
–  Zarządzanie ciągłością działania;
–  Wsparcie prawne.
–  Prowadzenie dokumentacji, rejestrów;
–  Obsługa incydentów;
–  Współpraca z UODO;
–  Wsparcie merytoryczne dla Administratora;
–  Konsultacje.

Od 4600 zł netto/mc

*w ramach realizacji umowy zawartej minimum na 2 lata