Etyka pracy w administracji

Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym w instytucjach państwowych i samorządowych. Szkolenia antykorupcyjne dla instytucji i organizacji narażonych na wystąpienie zjawisk korupcyjnych są konieczne i niezbędne w celu uświadamiania pracownika i przeciwdziałaniu występowania zjawiska.

Cel:

Celem szkoleń jest zapoznanie z problematyką korupcji, przygotowanie do rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym, a także do budowania i wdrażania skutecznych rozwiązań antykorupcyjnych w instytucjach publicznych.

 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do osób pełniących funkcje w instytucjach państwowych i samorządowych.

  • pracownicy urzędów administracji państwowej, rządowej i samorządowej;
  • pracownicy firm prywatnych, spółek Skarbu Państwa, przedsiębiorstw komunalnych;
  • pracownicy organów Służby Zdrowia;
  • kluby sportowe;
  • przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych;
  • przedsiębiorcy.

 

Program:

Omawiane zagadnień:

  • Korupcja;
  • Zwalczanie korupcji;
  • Zasady etyki;
  • Odpowiedzialność urzędnika;

Studium przypadku

 

Czas trwania – 8 godz.