Audit

Audit RODO

Kompleksowe szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.

Analiza sytuacji wyjściowej zasobów danych osobowych, inwentaryzacja celów ich przetwarzania i zasad ochrony, jest niezbędna do prawidłowego przygotowania przedsiębiorstwa do wymagań Rozporządzenia. Prowadzimy audit zgodnie z procedurą auditu w ramach art.32 RODO

Zasady, jakimi kierujemy się w czasie audytu:

 1. Rzetelność – nasza postawa jest profesjonalna;
 2. Uczciwe przedstawienie wyników – naszym obowiązkiem jest przedstawienie spraw dokładnie i zgodnie z prawdą;
 3. Należyta staranność zawodowa – pracowitość i rozsądek w audytowaniu to dla nas podstawa;
 4. Poufność;
 5. Bezstronność.

Korzyści z przeprowadzenia auditów

 • Optymalizacja środków finansowych – zaplanowanie rozwiązań organizacyjnych i zabezpieczeń technicznych adekwatnych do poziomu zagrożeń;
 • Bezstronna i obiektywna opinia na temat faktycznego stanu bezpieczeństwa danych osobowych przygotowana przez zewnętrznych ekspertów;
 • Potwierdzenie zgodności procesów i procedur stosowanych w firmie z przepisami prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
 • Ustalenie stopnia przestrzegania przez pracowników obowiązujących procedur bezpieczeństwa danych osobowych;
 • Wzmocnienie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Pakiet AUDIT RODO zawiera:

 • zakres auditu zgodny z RODO;
 • ocenę zgodności z RODO;
 • kosztorys dokumentacji wdrożeniowej;
 • zalecenia dotyczące optymalnych rozwiązań wdrożeniowych;
 • zalecenia w zakresie systemów IT;
 • ocenę relacji w zakresie RODO z podmiotami zewnętrznymi (umowy powierzenia).

Cena pakietu od: 1800 zł netto