Alert RODO

ALERT RODO

Obsługa incydentów

Incydent to pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych, niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych oraz zagrażają bezpieczeństwu informacji.

 

Czynności wyjaśniające prowadzimy w trybie 72 godzin od zaistnienia incydentu.

Pakiet obejmuje:

  • Bieżącą obsługę zdarzeń związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych;
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku z zaistnieniem incydentu;
  • Wsparcie IOD oraz wykonanie obowiązku zgłoszenia do PUODO;
  • Utrzymanie kanału kontaktowego umożliwiającego podjęcie działań zgodnych z RODO;
  • Opracowanie dokumentacji w związku z incydentem, naruszeniem;
  • Redagowanie odpowiedzi na żądania osób, których dane dotyczą;
  • Rekomendacje oraz rozwiązania w zakresie przeciwdziałania incydentom.

 

Cena pakietu od: 300 zł netto/mc